ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

3d 10

Περιγραφή Έργου

Name: Ανακαίνιση Επαγγελματικού χώρου – Γραφείων
Location: Πάτρα, Ελλάδα
Timeline: 2014-2016

Περιγραφή εργασιών

Lorem Ipsum