ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Περιγραφή Έργου

Name: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Location: Ζάκυνθος, Ελλάδα
Timeline: 2018

Περιγραφή εργασιών

Η I.Con Development ανέλαβε την κατασκευή του φέρων σκελετού καταστήματος υγιειονομικού ενδιαφέροντος εντός αερολιμένα Ζακύνθου για λογαριασμό γνωστής αλυσίδας καταστημάτων.

Οι εργασίες αφορούν το σύνολο των μεταλλικών κατασκευών καθώς και λοιπών οικοδομικών εργασιών.