ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΤΑΤΑΣ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΤΑΤΑΣ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Περιγραφή Έργου

Name: ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΤΑΤΑΣ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Location: Κάτω Αχαία, Ελλάδα
Timeline: 2017-18

Περιγραφή εργασιών

Lorem Ipsum