ΝΕΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΝΕΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η I.Con Development ανέλαβε την αρχιτεκτονική μελέτη – επίβλεψη και κατασκευή του φέρων οργανισμού πολυτελούς ισόγειας κατοικίας στην Βάρδα Ηλείας.

Πρόκειται για μια ισόγεια κατοικία 140τ.μ., με ισόγειο, κλειστό χώρο στάθμευσης 40τμ.

Επελέγη η λύση ενός ενιαίου οικοδομικού όγκου, κατοικίας και parking, με εσωτερική σύνδεση επικοινωνίας μεταξύ τους, σε υποχώρηση από τα μέτωπα των δυο δρόμων, ώστε να διαμορφωθεί ο περιβάλλων χώρος κατάλληλα. Η λύση του ενιαίου κτιριακού όγκου, η οποία προτείνεται, αρχικά, καλύπτει λειτουργικά τις απαιτήσεις των ιδιοκτητών και κατά δεύτερο, διαμορφώνεται μια ισόγεια κατοικία, προσφέροντας έναν βοηθητικό χώρο για θέση στάθμευσης, πληρώντας έτσι τα κριτήρια της ιδιωτικότητας και ανεξαρτησίας με τα γειτονικά κτίρια. Η απόληξη του κτιρίου καλύπτεται με πλάκα, χωρίς στέγη, δίνοντας έτσι , ένα αποτέλεσμα μοντέρνο, σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Εσωτερικά, υπάρχει μια υψομετρική διαφορά, η οποία χωρίζει τη ζώνη ημέρας και τη ζώνη νύχτας.

Όσον αφορά τη μορφολογία του κτιρίου, στόχος είναι το κτίριο να αντιπροσωπεύει τη σύγχρονη αρχιτεκτονική,  όσον αφορά τις μορφές, τις αναλογίες, την κλίμακα και τα υλικά.