ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ

Η I.Con Development ανέλαβε εξολοκλήρου τις μεταλλικές κατασκευές για την δημιουργία καταστήματος υγιειονομικού ενδιαφέροντος γαι λογαριασμό τεχνικής εταιρείας στο Αεροδρόμιο Σάμου. Οι κατασκευές αφορούν τον φέρων σκελετό του καταστήματος καθώς και τις αρχιτεκτονικές πινελιές του.